Ilustración para revista Tempos Novos de Ramón Caride