BIBLIOGRAFÍA

GANCEDO, Dario; “La recreación artística  como combinación y juego”. Faro de Vigo, 31 de xaneiro de 1995.

TABUYO, Domingo; “Diálogos entre plástica e literatura” . Faro de Vigo, Ria del Ocio, 20 de novembro de 1997.

CRESPO, Carlos / TABUYO, Domingo; “ Micro universo” . Faro de Vigo, Ria del Ocio, 12 de maio do 1998.

SEIXAS, Manuel; “ O Salnes: o caos como paixón”. Revista  BRABÚ,  nº 3.

CATÁLOGO;  VI Certamen de Artes Plásticas Isaac Diaz Pardo.  1999.

SEIJO, Lorena; “ Territorios”. Faro de Vigo , Arousa, 28 de xullo do 2000.

CRESPO, Carlos; “ Evocacións”. Faro de Vigo, Los Viernes. 11 de agosto do 2000.

VILAR, Manuel; “ Enigmas e territorios de Manuel Busto”. A Nosa Terra. 11 de agosto do 2000.

CRESPO, Carlos; " El hechizo de la línea ". Faro de Vigo. Arousa. 5 de outubro do 2001.

DE SAN ILDEFONSO, Beatriz; Catálogo " Os Pensionados da Diputación de Pontevedra, 1969-1982 ". Biografía de Manuel Busto. Diputación de Pontevedra. Xunta de Galicia. Museo de Pontevedra. 2007.

TABULLO, Domingo; CRESPO, Carlos; F. SILVOSO, Luis; "Incertezas" Catálogo para a Exposición na Galería Borrón 4. Cambados. Pontevedra. Edita. Canvai.

IGLESIAS, Maribel. "Ronsel de naufraxios" Catálogo para la Exposición en la Galería Borrón 4. Cambados. Pontevedra. Edita Canvai. 2011.